Święto Drzewa wśród pól w Iskrzyczynie

22 maja młodzież  i nauczyciele z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu zorganizowali wielkie sadzenie zadrzewień śródpolnych w Iskrzyczynie na Śląsku Cieszyńskim.  To kolejna inicjatywa lokalna zorganizowana w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”.

Podczas poniedziałkowej akcji uczniowie z kierunku architektura krajobrazu i rolnictwo w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu  posadzili ponad 160 drzew i krzewów rodzimych gatunków, takich jak jarzębina, głóg, brzoza, grab, klon, lipa, orzech laskowy i dereń jadalny. Nasadzenie zostało wykonane w pobliżu łąk i pól uprawnych, wzdłuż potoku Golina w miejscowości IskrzyczynGłównym kryterium doboru roślin było uzupełnienie istniejącego zadrzewienia liniowego o gatunki miododajne, gdyż w pobliżu znajduje się pasieka pszczela. Posadzone drzewa i krzewy  zapewnia także bazę pokarmową oraz schronienie ptakom i innym zwierzętom.

Projekt Klubu Gaja „Święto Drzewa- wśród pól” poświęcony jest roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, które stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi 620 tysięcy osób posadziło już ponad 780 tysięcy drzew.

Projekt „Święta Drzewa-wśród pól” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach  Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski. Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.