Konkursy

button_downKONKURS „DZIKIE POZNAJEMY I…JEMY”

AMBASADOR KONKURSU – Łukasz Łuczaj, znany etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych, prowadzi program telewizyjny „Dzika kuchnia Łukasza Łuczaja”

CEL KONKURSU

  • zainteresowanie różnych grup społecznych z terenów wiejskich wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów występujących w zaroślach śródpolnych (np. czarny bez, leszczyna, dzika róża, głóg, jarzębina, wiśnia ptasia, śliwa tarnina, dereń jadalny);
  • wyłonienie najciekawszych autorskich przepisów kulinarnych z dziko rosnących drzew i krzewów jadalnych;
  • podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli;
  • kształtowanie ekologicznych zachowań społeczności wiejskich w zakresie ochrony różnorodności biologicznej;
  • wzrost wiedzy na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych, odkrywanie wartości przyrodniczych swojej lokalnej ojczyzny;
  • promocja zdrowego ekologicznego stylu życia i zrównoważonego rolnictwa.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich – gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z woj. śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego, różne podmioty ( m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne) biorące udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród pól”.

Autorem przepisu kulinarnego może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

Zwycięzca konkursu weźmie udział w kursie etnobotaniki. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i…jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

Na Wasze autorskie przepisy czekamy do 30 listopada 2016 roku.

Wypełnione formularze wraz z załącznikami prosimy odesłać na adres e-mail: wsrodpol@klubgaja.pl lub na adres pocztowy: Klub Gaja, ul. Wyzwolenia 40, 43-365 Wilkowice ( najlepiej nagrane na płytę CD).

Formularz zgłoszeniowy do konkursu >>>>>

Regulamin konkursu >>>>>   


 

KONKURS „ŚWIĘTO DRZEWA – WŚRÓD PÓL”

AMBASADOR KONKURSU: Aktor – Bartłomiej Topa, który od wielu lat wspiera działania Klubu Gaja i uczestniczy w sadzeniach drzew wspólnie z uczestnikami programu Święto Drzewa.

Banerek SD _konkurs wsrod pol 790x290 px

CEL KONKURSU – aktywizacja społeczności lokalnych z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów śródpolnych; wyłonienie najlepszych inicjatyw lokalnych (laureatów w 3 kategoriach: – za największą ilość posadzonych drzew i krzewów na terenach rolniczych, – za współpracę i zaangażowanie największej liczby parterów, – za kreatywność i ciekawe przeprowadzenie działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, np. poprzez organizację happeningów, lekcji tematycznych, zajęć w terenie itp ).

Laureaci konkursu otrzymają sadzonki drzew i krzewów.

Ogłoszenie konkursu: wrzesień 2016.

Formularz zgłoszeniowy do programu  >>>>>

Regulamin konkursu  >>>>>   

Lista drzew i krzewów rekomendowana przez Klub Gaja do nasadzeń śródpolnych   >>>>>   

Zobacz nasze ulubione drzewa >>> i krzewy >>> , które polecamy do nasadzeń śródpolnych.