Przybędzie drzew w szkolnym ogrodzie w Rzeszowie

26 maja 2017 o godz. 11.00 w ogrodzie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie odbędzie się sadzenie rodzimych gatunków drzew i krzewów związanych z zadrzewieniami śródpolnymi. Szkolna kolekcja wzbogaci się o takie gatunki jak śliwa tarnina, głóg, dzika róża czy trzmielina, które już coraz rzadziej można spotkać w krajobrazie wiejskim czy w naszych ogrodach . Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”. 

Podczas piątkowej akcji uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi posadzą blisko 100 sadzonek drzew i krzewów rodzimych gatunków, które uzupełnią istniejącą tu kolekcję dendrologiczną, a w przyszłości posłużą jako cenna pomoc dydaktyczna na temat roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych w ochronie bioróżnorodności, a także korzyści jakie przynoszą one w rolnictwie i dla naszego zdrowia.

PLAKAT 26 MAJ1-1W ramach projektu Święto Drzewa- wśród pól” zaplanowaliśmy przy naszej szkole nasadzenia roślin drzewiastych. Wybraliśmy gatunki, które zarówno pasują do charakteru ogrodu, jak i są gatunkami rodzimymi. Między innymi są to: kłokoczka południowa, azalia pontyjska, wawrzynek wilczełyko, tarnina, buk, jałowiec pospolity, cis. Rośliny będą uzupełniać szkolną kolekcję w okazy, które coraz rzadziej ludzie sadzą w ogrodach przydomowych, gdyż kierują się wygodą i modą, a zapominają o bogactwie tego co mieliśmy o dawna – mówi Joanna Bułat, nauczycielka projektowania architektury krajobrazu w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Wydarzenie ma charakter otwarty. Sadzeniu drzew towarzyszyć będzie m.in. happening „Czytanie drzewom” oraz rozwiązywanie szkolnego Questu pt.”Skarb dawnego Miłocina”. Uczniowie zapraszają na szczególną wyprawę, która umożliwi poznanie walorów przyrodniczych ogrodu wokół szkoły w dawnym Miłocinie oraz niezwykłej historii tego miejsca. Quest powstał podczas realizacji projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”, w którym szkoła z Rzeszowa bierze udział od początku 2016 roku. .

Poprzez zaangażowanie młodzieży i uświadamianie ludzi w takie działania możemy mieć wpływ na kształtowanie krajobrazu, czynną ochron zasobów naszego środowiska, polepszenie jego funkcjonowania tak, abyśmy mieli jak najwięcej korzyści z właściwego gospodarowania i bogactwa przyrody. Z projektu czerpaliśmy wiele informacji, ale także inspiracji do kontynuowania podobnych działań o charakterze ekologicznym – podkreśla Joanna Bułat

Projekt „Święto Drzewa- wśród pól” poświęcony jest roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, które stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi 620 tysięcy osób posadziło już ponad 780 tysięcy drzew.

Dofinansowanie: Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach  Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki. Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie, Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach.

Więcej informacji:

www.wsrodpol.swietodrzewa.pl

http://www.zeszagrop-rzeszow.edu.pl/aktualnosci/

Zobacz relację zdjęciową z wydarzenia>>>

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.