Wielkie sadzenie zadrzewień śródpolnych w Iskrzyczynie

Już 22 maja 2017 o godz. 10.00 młodzież z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu rozpocznie wielkie sadzenie zadrzewień śródpolnych na terenach rolnych w miejscowości Iskrzyczyn (gmina Dębowiec, dojście od ulicy Golina) na Śląsku Cieszyńskim . Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”.

Podczas poniedziałkowej akcji uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi posadzą ponad 160 drzew i krzewów rodzimych gatunków, takich jak jarzębina, głóg, brzoza, grab, klon, lipa, orzech laskowy i dereń jadalny, które zapewnią schronienie dla zwierząt, a także pożytki dla pszczół miodnych i dzikich zapylaczy.

dsc_0012Głównym kryterium doboru roślin, było uzupełnienie istniejącego zadrzewienia liniowego z grabów, olchy i innych gatunków miododajnych oraz zapewnienie schronienia dla ptaków czy owadów. W sąsiedztwie bowiem znajduje się pasieka pszczela. Wybrano gatunki roślin spotykane w lesie lub na jego obrzeżu, np. drzewa (lipy, klony, dęby, jesiony, wierzby, brzozy, graby, olchy), jak i krzewy (tarnina, głóg, bez czarny jarzębina, derenie). Starano się również dobrać takie rośliny, by zwierzęta należących do różnych środowisk, np. ptaki (sowa uszata, dzięcioł zielony, sikora modra, słowik szary, kuropatwa, sroka, pokrzewka cierniówka i inne), ssaki (orzesznica, ryjówka aksamitna, łasica łaska, jeż europejski, mysz zaroślowa, zając szarak, kuna domowa) i różne gatunki owadów czy gadów mogły swobodnie zamieszkiwać dany teren – mówi Agata Konior – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

To już kolejne sadzenie drzew w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa- wśród pól”, który poświęcony jest roli nawojowa-8zadrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W zeszłym roku wspólnie z młodzieżą szkolną biorącą udział w projekcie sadziliśmy modelowe zadrzewienia śródpolne w Nawojowej i Włodzieninie. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, które stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi 620 tysięcy osób posadziło już ponad 780 tysięcy drzew.

Biorąc udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród pól” uczniowie  klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz Technik Rolnik  poznają m.in. pojęcie krajobrazu otwartego i  funkcje jakie pełnią  zadrzewienia śródpolne. Zadrzewienia śródpolne stanowią piękno krajobrazu. Często zapomina się jednak, że zadrzewienia są przede wszystkim sprzymierzeńcami rolników w zmaganiach o lepsze plony. Zapominamy o ptakach zwierzętach pożytecznych owadach, bez których człowiek nie mógłby funkcjonować – podkreśla Agata Konior.

Projekt „Święta Drzewa-wśród pól” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Katowicach  Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski. Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu.

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.