Święto Drzewa wśród pól

Już 23 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbędzie się konferencja inaugurująca nowy projekt Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól” o roli zadrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W ten sposób Klub Gaja chce zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz ich sadzenia i ochrony. Występujące na obszarach rolniczych różnego typu zadrzewienia stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości.  Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników.

Podczas konferencji przybliżymy uczestnikom znaczenie zadrzewień śródpolnych, korzyści płynące ze zrównoważonego rolnictwa, a także rolę edukacji w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, organizacji rolniczych i producenckich, branży turystycznej. Projekt realizowany będzie w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i opolskim.

fot_Klub_Gaja Aby aktywizować społeczności do organizowania lokalnych inicjatyw Klub Gaja prowadzić będzie różnorodne działania edukacyjne i informacyjne m.in. warsztaty, debaty, wystawy oraz kampanię medialną. Współpracować będzie także ze szkołami rolniczymi z regionu. Dzięki uczniom zostanie uzupełniona aplikacja „Drzewa z klimatem”, powstaną Questy – szlaki turystyczne z zagadkami. Podczas popularnych imprez plenerowych m.in. Święcie Tarniny w Kosorowicach, Święcie Owocobrania w Szczyrzycu czy Festiwalu Derenia w Bolestraszycach prowadzić będzie zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.

„Święto Drzewa – wśród pól” to także konkursy. „Dzikie poznajemy i… jemy” to konkurs na ciekawe przepisy kulinarne z owoców drzew i krzewów śródpolnych. Jego ambasadorem jest Łukasz Łuczaj, etnobotanik, autor książek o dzikich roślinach jadalnych. Konkurs „Święto Drzewa –wśród pól” zachęca z kolei do podejmowania działań na rzecz ochrony i sadzenia drzew i krzewów na terenach wiejskich. Ambasadorem konkursu jest aktor Bartłomiej Topa, który od wielu lat sadzi drzewa z uczestnikami Święta Drzewa.

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 13 lat programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa, angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi ponad 600 tysięcy osób posadziło już blisko 770 tysięcy drzew.

Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa  Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Śląski.

Partnerzy: Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Krośnie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Jodłownik, Gmina Krościenko Wyżne.

Więcej informacji na stronie projektu: wsrodpol.swietodrzewa.pl

Program konferencji w Limanowej >>>