Konferencja w Limanowej

W dniu 23 lutego 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Limanowej odbyła się konferencja inaugurująca nowy projekt Klubu Gaja pt. „Święto Drzewa – wśród pól”. Wydarzenie organizowane zostało przez Klub Gaja i Starostwo Powiatowe w Limanowej.

Celem konferencji „Święto Drzewa – wśród pól” było upowszechnienie wiedzy na temat ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Podczas prezentacji zostały przedstawione przede wszystkim takie zagadnienia jak znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, korzyści płynące ze zrównoważonego rolnictwa, rola edukacji w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Konferencję otworzył Starosta Limanowski Jan Puchała, który podkreślił, że Rada Powiatu tej kadencji bardzo aktywnie bierze udział w różnorodnych działaniach związanych z ekologią środowiska i rolnictwem. Chcemy zachęcić mieszkańców terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Występujące na obszarach rolniczych różnego typu zadrzewienia stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników  Za 2013 rok Powiat Limanowski, otrzymał w Warszawie najwyższe wyróżnienie za długoletni udział i zaangażowanie w programie Święto Drzewa. W latach 2005-2015 posadziliśmy ponad 5,5 tysiąca drzew przy pomocy 15 tys. wolontariuszy – powiedział Starosta.

Jacek Bożek z Klubu Gaja przedstawił główne założenia projektu „Święto Drzewa – wśród pól” oraz opowiedział o działaniach edukacyjnych i informacyjnych jakie prowadzić będziemy w ramach tego przedsięwzięcia w latach 2016-2017, takich jak wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży z gmin wiejskich, debaty dla społeczności lokalnych, prezentacje wystawy edukacyjnej poświęconej zadrzewieniom śródpolnym. Mówił także o współpracy ze szkołami rolniczymi z regionu w ramach której powstaną m.in. modelowe zadrzewienia śródpolne, które posłużą edukacji i Questy – szlaki turystyczne z zagadkami.

konferencja 048konferencja 046konferencja 049konferencja 052konferencja 054konferencja 062konferencja 069konferencja 073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
konferencja 018konferencja 026

 

 

 

 

 

 

W dalszej części konferencji uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych prezentacji związanych z tematem projektu. Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek z Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach opowiedział o znaczeniu zadrzewień śródpolnych w krajobrazie i ochronie różnorodności biologicznej. Maria Siąkała, doradca rolnośrodowiskowy ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, przybliżyła uczestnikom znaczenie zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie dla zachowania różnorodności biologicznej na terenach wiejskich, a także przedstawiła główne założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne. O ptasich porach roku oraz znaczeniu zadrzewień śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych gatunków ptaków opowiedział Marcin Karetta ze Związku Polskich Fotografów Przyrody. Na zakończenie konferencji mogliśmy Ewa Smuk Stratenwerth ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO i Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego opowiedziała zgromadzonym o zasadach rolnictwa ekologicznego i gospodarce cyrkularnej na przykładzie gospodarstwa ekologicznego w Grzybowie.

W konferencji wzięli udział ponadto: Agata Zięba – członek Zarządu Powiatu Limanowskiego, Anna Fabia – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Paweł Twaróg z Limanowskiego Nadleśnictwa, Jerzy Jabłoński z powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Leszek Leśnik z Zespołu Doradztwa Rolniczego w Limanowej oraz nauczyciele i przedstawiciele ościennych gmin. Spotkanie poprowadził Piotr Ociepka, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa  Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Śląski.

Partnerzy: Lasy Państwowe: Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Krośnie, Starostwo Powiatowe w Limanowej, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Gmina Tarnów Opolski, Gmina Jodłownik, Gmina Krościenko Wyżne.

Zobacz prezentacje z konferencji

 

 

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.