„Święto Drzewa – wśród pól” – zapraszamy!

Klub Gaja serdecznie zaprasza do udziału w 14. edycji programu Święto Drzewa pod hasłem „Święto Drzewa – wśród pól”, poświęconej roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych.

Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Coroczne obchody Święta Drzewa 10 października to dobra okazja by posadzić na terenach wiejskich rodzime gatunki drzew i krzewów, zorganizować na ten temat happeningi, konkursy, festyny i zaprosić członków społeczności do wspólnego świętowania. Tych, którzy mieszkają w miastach zapraszamy do kontynuacji tradycji Święta Drzewa i sadzenia drzew i krzewów oraz otaczania opieką już rosnących. Partnerem strategicznym programu są Lasy Państwowe, które służą pomocą leśników i przekazują w miarę możliwości sadzonki drzew uczestnikom.

Listę rodzimych gatunków drzew i krzewów polecanych do zadrzewień i zakrzewień śródpolnych znajdziecie Państwo na stronie www.wsrodpol.swietodrzewa.pl .

W tym roku zapraszamy do udziału w konkursach:

  1. „Święto Drzewa – wśród pól” – nowy konkurs skierowany do uczestników z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 4 województw: małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie.
  2. „Dzikie poznajemy i … jemy” – nowy konkurs skierowany do uczestników z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z 4 województw: małopolskie, opolskie, podkarpackie i śląskie.
  3. „Czarodziejskie Drzewo” – skierowany do wszystkich uczestników programu.
  4. „Drzewo Roku” – skierowany do wszystkich uczestników programu.
  5. „Zbieraj makulaturę, ratuj konie” – skierowany do wszystkich uczestników programu.

Najaktywniejszych nagradzamy!

Zgłoś się do programu i otrzymaj pakiet materiałów edukacyjnych.

Formularz zgłoszeniowy do programu  >>>>>

Więcej informacji o działaniach i konkursach w ramach „Święta Drzewa – wśród pól” na www.wsrodpol.swietodrzewa.pl i www.swietodrzewa.pl.

Projekt „Święto Drzewa – wśród pól” został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.