Święto Drzewa we Włodzieninie

21 października 2016 o godz. 14.00 w Parku Historii we Włodzieninie (woj. opolskie,  okolice ruin kościoła z wieżą widokową) uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach posadzą blisko 180 drzew i krzewów w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”.  Nasadzenia uzupełnią istniejące tu zadrzewienie śródpolne o cenne  gatunki  miododajne i owocowe jak jarzębina, klon zwyczajny, wiśnia ptasia czy czeremcha.

Owoce śliwy tarnina. Fot. Klub Gaja / M.KarettaJesteśmy jedną z czterech szkół biorących udział w  projekcie Klubu Gaja, jedyną z województwa opolskiego. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczenia w wielu bardzo interesujących zajęciach, a jednym z najważniejszych działań będzie sadzenie zadrzewień sródpolnych, podczas którego posadzimy blisko 180 sadzonek drzew i krzewów – mówi Bogusław Chochowski – Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. Szafera w Głubczycach

Podczas piątkowej akcji sadzenia zadrzewień śródpolnych, uczniowie z Głubczyc wraz z zaproszonymi gośćmi posadzą rodzime gatunki drzew i krzewów, które posłużą jako baza pożytkowa dla pszczół i dzikich zapylaczy oraz miejsce żerowania, rozrodu i schronienia dla ptaków i innych zwierząt.  Wśród sadzonych roślin znajdzie się m.in. czeremcha zwyczajna, której owocami żywią się aż 24 gatunki ptaków, m.in. wilga, kowalik, pokrzewka ogrodowa i dzwoniec oraz dzika jabłoń i wiśnia ptasia, które dały początek licznym odmianom sadowniczym.

Istniejący drzewostan w Parku Historii we Włodzieninie, zgodnie z projektem wykonanym przez uczniów technikum architektury krajobrazu, uzupełnimy czereśnią ptasią, jabłonią dziką, jarząbem pospolitym, śliwą tarniną, klonem zwyczajnym i czeremchą zwyczajną. Chcielibyśmy, aby w przyszłości w parku powstała tablica informacyjna na temat znaczenia roślinności śródpolnej, co w znacznej mierze przyczyni się do wzrostu wiedzy na ten temat wśród odwiedzających to miejsce – mówi Ewelina Kosler, nauczyciel biologii w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach.

Jarzębina fot. Z. WilczekWydarzenie organizowane jest w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa- wśród pól”, który poświęcony jest roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, które stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi 620 tysięcy osób posadziło już ponad 780 tysięcy drzew.

Projekt „Święta Drzewa-wśród pól” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Opolskiego, Wojewoda Opolski. Partnerzy strategiczni: Lasy Państwowe, LeasePlan Fleet Management Polska, Partnerzy: Troton, Eco Service, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach.

Więcej informacji:

www.swietodrzewa.pl
www.klubgaja.pl

Dofinansowanie:

NFOŚiGW