Święto Drzewa w Nawojowej

Już 17 października 2016 o godz. 11.00 w ramach tegorocznych obchodów Święta Drzewa Klubu Gaja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej (woj. małopolskie) odbędzie się wielkie sadzenie modelowych zadrzewień śródpolnych. W ogrodzie przyszkolnym powstanie niezwykła kolekcja śródpolnych gatunków drzew i krzewów takich jak dereń jadalny, dzika róża czy kłokoczka południowa zwana drzewem różańcowym.

Kłokoczka południowa. Fot. Klub Gaja.Podczas poniedziałkowego Święta Drzewa uczniowie z Nawojowej wraz z Klubem Gaja i zaproszonymi gośćmi posadzą w ogrodzie szkolnym ponad 150 drzew i krzewów.  Wśród  roślin takich jak dzika róża, dereń jadalny, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna posadzone zostaną mniej znane gatunki jak kłokoczka południowa i szakłak pospolity. Kłokoczka południowa pokrojem przypomina leszczynę. Z twardych nasion tego krzewu wytwarzano różańce, naszyjniki i bransolety. Modelowe zasadzenia posłużą edukacji na temat zadrzewień śródpolnych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie interaktywnej wystawy edukacyjnej „Święto Drzewa – wśród pól”, podczas której będzie można m.in. wysłuchać wiersza Czesława Miłosza „Do leszczyny” w interpretacji Bartłomieja Topy.

Ucząc na kierunku Architektura Krajobrazu dbam o zapoznanie uczniów z pojęciem krajobraz otwarty. Zadrzewienia śródpolne są jego ważnym elementem. Biorąc udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród pól” uczniowie III klasy Technikum Architektury Krajobrazu wykonali projekt zadrzewienia śródpolnego, będący zarazem kolekcją dendrologiczną. Głównym kryterium doboru roślin, było uzupełnienie istniejącego zadrzewienia liniowego z lip o inne gatunki miododajne oraz będące bazą pożytkową i schronieniem dla ptaków, przede wszystkim dziką różę, derenie, tarninę i czeremchę – mówi Katarzyna Gucwa, nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Wystawa "Święto drzewa - wśród pól". Fot. Klub Gaja.Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa- wśród pól”, który poświęcony jest roli zadrzewień i zakrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej i łagodzeniu skutków zmian klimatu na terenach rolniczych. W ten sposób chcemy zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych, które stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. Projekt jest kontynuacją realizowanego przez Klub Gaja od 2003 roku programu aktywnej edukacji ekologicznej Święto Drzewa angażującego różne grupy wiekowe, społeczne, zawodowe do działań na rzecz sadzenia i ochrony drzew. Dzięki programowi 620 tysięcy osób posadziło już ponad 780 tysięcy drzew.

Projekt „Święta Drzewa-wśród pól” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Małopolskiego, Wojewoda Małopolski. Partnerzy: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej.

Więcej informacji:
www.swietodrzewa.pl
www.klubgaja.pl

Dofinansowanie:

NFOŚiGW