Współpraca źródłem sukcesu

W dniu 3 i 4 lutego 2016 Klub Gaja rozpoczął cykl  zajęć edukacyjnych adresowanych do uczniów  szkół średnich na kierunku architekt krajobrazu, biorących udział w projekcie Święto Drzewa – wśród pól”. Pierwsze dwa wykłady wprowadzające do tematyki projektu pt. „Współpraca źródłem sukcesu” odbyły się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej oraz w Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie.

nawojowa1rzeszow1

 

 

 

 

 

Zajęcia poprowadził Jacek Bożek – założyciel i lider Klubu Gaja. Podczas wykładu przedstawił główne założenia projektu, dotyczącego roli i znaczenia zadrzewień śródpolnych w ochronie różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Na przykładzie działań Klubu Gaja takich jak akcja „zbieraj makulaturę, ratuj konie” czy konkurs „Drzewo Roku”  pokazał współzależności pomiędzy człowiekiem, przyrodą i gospodarką. Zachęcił także do podejmowania wspólnych działań i współpracy na rzecz ochrony środowiska.