Weź udział w konkursie „Święto Drzewa – wśród pól”

Sadzenie i ochrona zadrzewień śródpolnych, organizowanie happeningów, wydarzeń i lekcji tematycznych, angażowanie lokalnych społeczności – to tylko niektóre działania jakie można zgłosić do konkursu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”. Pamiętajmy, że organizując nawet niewielką akcję możemy pozytywnie wpływać na zachowanie bioróżnorodności.

Sadzenie zadrzewień przydrożnych w Parku Historii we Włodzieninie .Trudno wyobrazić sobie spacer po terenach wiejskich pozbawionych drzew i krzewów. Zadrzewienia śródpolne urozmaicają krajobraz. Podnoszą walory wypoczynkowe i rekreacyjne miejscowości. Jonizują powietrze, zwiększają jego wilgotność, chronią przed hałasem i zanieczyszczeniem. Dostarczają nam także bezpośrednich  korzyści. Odpowiednio dobrane gatunki drzew i krzewów już w kilkanaście lat po nasadzeniu stanowią bogate źródło surowców, takich jak jadalne wysokowitaminowe owoce, nasiona, zioła, pożytki pszczele­.

Również rola jaką pełnią zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne w życiu wielu gatunków dzikich zwierząt jest nieoceniona. Remizy i kępy śródpolne, które stanowią zazwyczaj niewielkie powierzchniowo obszary pokryte drzewami, krzewami i inną roślinnością,  zapewniają zwierzętom dziko żyjącym korzystne warunki żerowe i osłonowe w czasie rozmnażania oraz w okresach niekorzystnych warunków pogodowych.

Od wieków drzewa i krzewy inspirują także do działań na polu sztuki, literatury i nauki. Są elementem regionalnych tradycji kulturowych i religijnych. Stare drzewa w krajobrazie rolniczym to często pomniki przyrody i świadkowie historii. Związane z nimi są różne legendy i wierzenia. Często wieszano na nich kapliczki z wdzięczności za otrzymaną łaskę, w podzięce za wyleczenie z choroby i dla ochrony przed innymi nieszczęściami. Do dnia dzisiejszego kapliczki poświęcone Matce Bożej są miejscem, gdzie w maju zbierają się okoliczni mieszkańcy, modlą się i śpiewają pieśni maryjne. Zadrzewienia i związane z nimi historie mogą stanowić doskonałą promocję regionu i służyć jako obiekty turystyczne i dydaktyczno-wychowawcze.

Sadzenie zadrzewień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. To tylko nieliczne role i korzyści płynące z ochrony zadrzewień śródpolnych. Jeśli znasz ich więcej, jeśli organizujesz akcje ochrony czy sadzenia drzew śródpolnych, jeśli masz pomysł jak upowszechniać wiedzę na temat roli jaką spełniają zadrzewienia śródpolne w przyrodzie i dla człowieka– ten konkurs jest dla Ciebie!

Ambasadorem konkursu jest aktor – Bartłomiej Topa, który od wielu lat wspiera działania Klubu Gaja i uczestniczy w sadzeniu drzew wspólnie z uczestnikami programu Święto Drzewa.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich z województw opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, różne podmioty m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Klubu Gaja (pocztą, e-mailem,) zgłoszenia na formularzu, który jest dostępny na stronie www.wsrodpol.swietodrzewa.pl/konkursy/

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych do dnia 31 maja 2017 roku.

Regulamin konkursu >>>>>
Formularz zgłoszeniowy do konkursu >>>>>

Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze przystąpić do programu „Święto Drzewa – wśród pól” i otrzymać pakiet materiałów edukacyjnych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego  >>>>>

Celem konkurs Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól” jest zachęcenie mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania prostych działań w zakresie ochrony bioróżnorodności i klimatu na terenach rolniczych, takich jak: sadzenie  i ochrona drzew i krzewów śródpolnych, uczenie się współpracy, nawiązywanie partnerstwa na rzecz środowiska, rozbudzanie kreatywności mieszkańców terenów wiejskich. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na zdjęciach: sadzenie zadrzewień przydrożnych w Parku Historii we Włodzieninie oraz sadzenie zadrzewień w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Nawojowej. Fot. Klub Gaja.

Więcej informacji:

www.swietodrzewa.pl

www.klubgaja.pl