Święto Drzewa po raz 14. Tym razem wśród pól

 

Drzewa w pierwszej kolejności kojarzą się z lasem. Jednak również na terenach wiejskich odgrywają one ważną i często niedocenianą rolę. Klub Gaja, organizując tegoroczne „Święto Drzewa – wśród pól”, chce zachęcić mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych. Dzięki różnorakim konkursom i działaniom w obchody może włączyć się każda osoba i każdy podmiot – zarówno na wsi jak i w mieście.

Krajobraz jest naszym dziedzictwem kulturowym, a zadrzewienia śródpolne stanowią jego ważny element i służą zwierzętom oraz lepszym plonom. Twórzmy remizy śródpolne, sadźmy drzewa i krzewy. To nie tylko ratunek dla  naszej Planety, ale i piękno w czystej postaci – podkreśla Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.

Inauguracja nastąpi tradycyjnie w mieście, a dokładniej na warszawskim Polu Mokotowskim, jednak organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich uczestników, również tych z mniejszych miejscowości oraz wsi. Jak co roku Święto przypada 10 października. Tego dnia w południe partnerzy i zaproszeni goście zasadzą wiśnię ptasią i 5 buków czerwonych. To początek wielkiej akcji, dzięki której udało się w zeszłym roku posadzić 40 tys. drzew.

Podczas inauguracji tegorocznych obchodów wręczone zostaną także nagrody Pegaza, Czarodziejskiego Drzewa i Drzewa Roku. Konkurs Czarodziejskie Drzewo skierowany jest do organizatorów lokalnych akcji edukacyjnych oraz zachęcających do sadzenia drzew. W jego ramach zostaną przyznane nagrody za najciekawsze przeprowadzenie działań, największą liczbę zasadzonych drzew oraz największą liczbę uczestników. Z kolei Pegazy wręczane są uczestnikom konkursu „Zbieraj makulaturę, ratuj konie”. W ramach obchodów zostaną także nagrodzeni autorzy zwycięskiego zgłoszenia w konkursie na Drzewo Roku. Klub Gaja już od sześciu lat poszukuje drzew z historią, które scalają lokalną wspólnotę oraz pobudzają wyobraźnię.

Uczestnicy tegorocznej edycji Święta Drzewa będą mogli nie tylko wziąć udział we wspomnianych konkursach. Klub Gaja zorganizował dwa nowe, skierowane do mieszkańców województw: małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego, z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu „Święto Drzewa – wśród pól” jest wyłonienie najlepszych inicjatyw, angażujących lokalne społeczności w akcji sadzenia drzew. Również mieszkańcy tych województw mogą rywalizować w  konkursie „Dzikie poznajemy i… jemy”. Jego celem jest z kolei wyłonienie najlepszego przepisu kulinarnego, wykorzystującego dziko rosnące krzewy i drzewa.

Warszawska inauguracja 14. edycji Święta Drzewa została objęta honorowym patronatem Prezydenta m. st. Warszawy. Partnerami strategicznymi tegorocznych obchodów są Lasy Państwowe oraz LeasePlan Fleet Management Polska. Partnerzy to Troton, Eco Service, Szapiro Business Advisory oraz Logotomia. Przy organizacji wydarzeń Klub Gaja współpracuje z: platformą Partnerstwo dla Klimatu, Nadace Partnerstvi, Biblioteką Narodową, Miastem Katowice, Kampanią Miliarda Drzew dla Planety, Stowarzyszeniem Ashoka.

Święto Drzewa - wśród pól.

Media o Święcie Drzewa:

Kronika Beskidzka  >>>>>

Dodatkowe informacje:

www.swietodrzewa.pl

www.klubgaja.pl

Partner Strategiczny:

Lasy Państwowe Zapraszamy