O zadrzewieniach śródpolnych w Bielsku-Białej

30 maja 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej odbyła się konferencja Klubu Gaja poświęcona zadrzewieniom śródpolnym i ich znaczeniu w ochronie bioróżnorodności i przeciwdziałania zmianom klimatu. Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców terenów wiejskich – rolników, nauczycieli, studentów, pracowników urzędów gmin oraz wszystkich zainteresowanych na temat ochrony różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu. Podczas konferencji chcielibyśmy przybliżyć Państwu przede wszystkim znaczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, korzyści płynące ze zrównoważonego rolnictwa oraz  rolę edukacji w kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań na rzecz lokalnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Konferencję otworzył Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński.  Następnie prezes Klubu Gaja Jacek Bożek zaprezentował  prowadzony przez stowarzyszenie projekt „Święto Drzewa – wśród pól”. O „Znaczeniu zadrzewień śródpolnych w krajobrazie i ochronie różnorodności biologicznej” opowiadał dr hab. prof. UŚ Zbigniew Wilczek z  Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne” to temat wystąpienia Marii Siąkały, doradcy rolnośrodowiskowego, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Marcin Karetta członek Związku Polskich Fotografów Przyrody i współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu opowiadał o znaczeniu zadrzewień śródpolnych w zachowaniu populacji zagrożonych  gatunków ptaków. Na zakończenie Paweł Kulpa reprezentujący Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalnego ZIARNO i Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie mówił o zasadach gospodarstwa ekologicznego i gospodarstwie ekologicznym jako przykładzie gospodarki cyrkularnej.

Konferencja organizowana została w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronaty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Województwa Śląskiego, Wojewoda Śląski, Starosta Bielski.

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.