Konkursu „Święto Drzewa – wśród pól” rozstrzygnięty!

Drzewa i krzewy występujące na obszarach rolniczych stanowią o niepowtarzalnym pięknie krajobrazu i podnoszą walory wypoczynkowe miejscowości. Są także ostoją dzikiej przyrody i wielkim sojusznikiem rolników. To także temat przewodni konkursu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól” , w którym zachęcaliśmy mieszkańców z terenów wiejskich do podejmowania lokalnych działań na rzecz sadzenia i ochrony zadrzewień śródpolnych. Najciekawsze działania podjęte przez uczestników zostały nagrodzone sadzonkami drzew.

Imprezy sportowe poświęcone zalesieniem śródpolnym i biegom na orientację, wycieczki edukacyjne, lekcje tematyczne, sadzenie drzew owocowych, budowanie hoteli dla zapylaczy czy założenie ogródka szkolnego z roślinami miododajnymi, to tylko niektóre z działań podjętych przez uczestników konkursu. Zapraszano do współpracy rodziców, leśników, rolników, przedstawicieli lokalnych samorządów. W sumie w ramach lokalnych inicjatywach wzięło udział ponad 5,5 tysiąca osób. Wspólnie posadzono ponad 800 drzew i krzewów. Najciekawsze sprawozdania podjęte przez uczestników konkursu zostały nagrodzone sadzonkami drzew – lipy, jarzębiny i głogu.

Laureaci konkursu:

kategoria – za największą ilość posadzonych drzew i krzewów na terenach wiejskich

  1. Szkoła Podstawowa w Zabełkowie(woj. śląskie)
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzynce(woj. śląskie)
  3. Zespół Szkół w Wyszatycach(woj. podkarpackie)

kategoria – za współpracę i zaangażowanie największej liczby uczestników i partnerów

  1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie(woj. śląskie)
  2. Szkoła Podstawowa w Bycinie(woj. śląskie)
  3. Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach(woj. małopolskie)

kategoria – za kreatywność i ciekawe przeprowadzenie działań

  1. Zespół Szkół w Krupskim Młynie(woj. śląskie)
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. M. Poleskiego w Rokitnie Szlacheckim(woj. śląskie)
  3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Będkowskiego w Grabowej(woj. śląskie)

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Konkurs adresowany był do mieszkańców woj. opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego i został zorganizowany w ramach projektu Klubu Gaja „Święto Drzewa – wśród pól”, który został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

NFOŚiGWwfos male

Ten wpis umieszczono w kategorii Bez kategorii. Dodaj link do ulubionych. Komentowanie zostało zablokowane, ale możesz dodać trackback: Trackback URL.